10:15 - 10:30
Otwarcie konferencji  przez  Prof. Ewę Czarnobilską wraz z życzeniami świątecznymi
10:30 - 12:00
SESJA I - Co nowego w terapii chorób alergicznych?
Prowadzący: dr hab. med. Ewa Czarnobilska, Prof. dr hab.med. Magdalena Czarnecka-Operacz

Leczenie biologiczne astrmy oskrzelowej w Polske - aktualne dane / 25 min
Prof. dr hab. Karina Jahnz-Różyk - konsultant krajowy w dziedzinie alergologii 

Leczenie biologiczne pokrzywki i AZS według aktualnych wytycznych / 25 min
Prof. dr hab.med. Magdalena Czarnecka-Operacz

Odczulanie w alergii pokarmowej - praktyczne aspekty / 20 min
Dr n.med. Urszula Jedynak-Wąsowicz

Desensytyzacja w nadwrażliwości na leki - aspekty praktyczne / 20 min
Dr hab.med.Joanna Glück
12:00 - 12:20
Przerwa kawowa
12:20 - 13:50
SESJA II - Co nowego w diagnostyce chorób alergicznych?
Prowadzący: dr hab. biol. Dorota Myszkowska; dr hab. med. Grzegorz Porębski

Diagnostyka molekularna w praktyce lekarza alergologa / 25 min
Dr n.med. Łukasz Błażowski 

Badania in vitro w opóźnionych, polekowych reakcjach alergicznych - aspekty praktyczne / 25 min
Dr hab.med. Grzegorz Porębski 

Test aktywacji bazofilów( BAT) w praktyce lekarza alergologa / 20 min
Prof. UJ, dr hab.med. Ewa Czarnobilska 

Ocena agresywności pyłku brzozy ( Bet vl) w środowisku zanieczyszczonym / 20 min
Dr hab.biol. Dorota Myszkowska , mgr Monika Ziemianin 

13:50 - 14:30
Przerwa -  Lunch
14:30 - 15:45
SESJA III - Trudne decyzje w praktyce alergologicznej
Prowadzący: dr hab. med. Ewa Czarnobilska, prof. UJ, Dr n.med. Elżbieta Grubska-Suchanek


Alergia kontaktowa u dzieci - problemy diagnostyczne / 30 min
Dr n.med. Elżbieta Grubska-Suchanek

Komponenty alergenowe w monitorowaniu skuteczności VIT - wyniki badań własnych / 25 min
Dr n. med. Marcin Stobiecki 

Interpretacja wyniku DAO w nietolerancji histaminy / 20 min
Dr n. med. Marcel Mazur 

15:45 - 16:00
Podsumowanie konferencji - prof. dr hab. med. Krystyna Obtułowicz, dr hab. med. Ewa Czarnobilska, prof. UJ
Patronat