SZANOWNI PAŃSTWO,
 

W imieniu własnym i Zespołu Zakładu Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM oraz Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Komisji Nauk Medycznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,  serdecznie zapraszam do udziału  w X Krakowskim Sympozjum Alergologii i Immunologii Klinicznej.
Wzrost częstości występowania chorób alergicznych wypada na konieczność wprowadzenia nowoczesnych metod terapeutycznych i diagnostycznych. Podczas konferencji zostaną przedstawione praktyczne aspekty : leczenia biologicznego odgrywającego coraz większą role w astmie oskrzelowej, AZS i pokrzywce, desensytyzacji w alergii pokarmowej; diagnostyki komponent alergenowych i późnych reakcji polekowych; zastosowania testu aktywacji bazofilów (BAT) oraz wskazania do wykonania testów płatkowych u dzieci. W ramach wykładów będą przedstawione przypadki kliniczne.

 
Serdecznie zapraszam w grudniu do Krakowa na tradycyjne przedświąteczne spotkanie naukowe.
 

W oczekiwaniu na Państwa przybycie

Ewa Czarnobilska 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

oraz
 
KOMITET NAUKOWO-ORGANIZACYJNY
Dr hab. med. Ewa Czarnobilska, profesor UJ – Przewodnicząca
Dr hab. biol. Dorota Myszkowska – Z-ca Przewodniczącej
Prof. dr hab. Beata Tobiasz – Adamczyk
Prof. dr hab. Kalina Kawecka –Jaszcz
Dr hab. med. Grzegorz Porębski
Sekretariat: mgr Iwona Jaros, mgr Danuta Jońca
 
PATRONI
Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych UJCM
Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Komisja  Nauk Medycznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 
BIURO ORGANIZACYJNE
Symposium Cracoviense
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 3
tel. 12 422-76-00, fax 12 421-38-57
e-mail: agnieszka.bryk@symposium.pl; www.symposium.pl
Alior Bank o/Kraków ul. Karmelicka 28, Kraków
77 2490 0005 0000 4530 9032 2768
Opłatę rejestracyjną – 200 zł – należy wpłacać na konto Symposium Cracoviense
z dopiskiem: Sympozjum Alergologii i Immunologii Klinicznej
 

Patronat